Technologia berstliningu statycznego

Technologia berstliningu statycznego

Technologia krakingu/berstliningu statycznego umożliwia wymianę uszkodzonych przewodów  wodociągowych oraz  w tym samym miejscu bez konieczności dokonywania wykopów i bez istotnej ingerencji w grunt i wodę gruntową przy użyciu urządzenia o napędzie hydraulicznym. Hydrauliczny napęd całkowicie eliminuje powstawanie drgań wokół wymienianego przewodu, co umożliwia zastosowanie metody w trudnych warunkach gruntowych przy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie innych przewodów lub budowach. Dodatkowo istnieje możliwość powiększenia średnicy nominalnej wymienianego rurociągu o dwie kolejne demencje.

Przy użyciu berstliningu statycznego możemy wymieniać rury wykonane z: kamionki, tworzyw sztucznych, żeliwa, nieuzbrojonego betonu, stali oraz azbesto-cementu.

Przy zastosowaniu berstliningu statycznego w odróżnieniu od innych metod nie są konieczne takie zabiegi w starym rurociągu jak:

  • czyszczenie przy użyciu wysokiego ciśnienia,
  • usuwanie osadów,
  • frezowanie lub usuwanie przeszkód, co zdecydowanie skraca i upraszcza proces wymiany a zarazem obniża koszty.

Metoda berstliningu statycznego polega na kruszeniu wymienianej rury przez głowicę kruszącą (w przypadku rur z materiałów kruchych) lub rozcięciu rury przez głowicę z nożem rolkowym (w przypadku rur stalowych) a następnie wciągnięciu po śladzie starego przewodu nowego przewodu wodociągowego z rury z polietylenu wysokociśnieniowego. Podczas kruszenia lub cięcia odłamki starej rury są wtłaczane promieniowo w otaczający rurociąg grunt dzięki zainstalowanej za głowicą kruszącą głowicy poszerzającej. Przy zainstalowaniu  głowicy poszerzającej o odpowiedniej średnicy istnieje możliwość zwiększenia średnicy nominalnej nowej rury o dwie demencje. Boczne podłączenia lub zakręty wymagają dodatkowych wykopów w celu pewnego i szczelnego połączenia.

Pierwszy etap wymiany jest to drążenie starego rurociągu przewodem żerdziowym celem przepchnięcia do drugiego wykopu żerdzi, które w drodze powrotnej wciągną nam nową rurę. Do pokonania ewentualnych przeszkód, załamań, przesunięć urządzenie dysponuje siłą osiową do 400 KN.

Drugi etap to zainstalowanie na końcu przepchniętego przewodu żerdziowego głowicy kruszącej lub noża tnącego, głowicy poszerzającej oraz nowej rury.

Trzeci etap to statyczne wciąganie nowej rury ciągnionej przewodem żerdziowym z jednoczesnym niszczeniem starego rurociągu.

Przy zastosowaniu metody berstliningu statycznego możliwe jest wciąganie rur wykonanych z dowolnego materiału. Najczęściej stosowane jest wprowadzanie nowego rurociągu jako jednolitego przewodu na całej długości odcinka z rur polietylenowych zgrzewanych doczołowo, jednak nie  jest to konieczne. Istnieje możliwość wprowadzania nowej rury z  żeliwa sferoidalnego .

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

OK