Bezwykopowa renowacja i naprawa kanalizacji

Bezwykopowa renowacja i naprawa kanalizacji

Renowacja metodą “rękawa” utwardzanego termicznie lub promieniami UV

Renowacja kanalizacji metodą „rękawa” polega na uszczelnieniu oraz wzmocnieniu istniejącego kanału przy wykorzystaniu tzw. rękawa poliestrowego o strukturze filcu lub rękawa z włókna szklanego, który zostaje wprowadzony do istniejącego kanału, a następnie utwardzony termicznie przy wykorzystaniu gorącej wody lub utwardzony przy wykorzystaniu łańcucha świetlnego promieniami UV. Tak utwardzony rękaw dopasowuje się do istniejącego kanału tworząc nim rurę utwardzaną na miejscu CIPP. Utwardzona rura zapewnia 100% szczelną powłokę oraz wzmacnia konstrukcję istniejącego kanału, a dobierając odpowiedną grubość rękawa może on również przenieść całkowite obciążenia gruntu, obciążenia hydrostatyczne oraz eksploatacyjne przy założeniu całkowitego zniszczenia istniejącego kanału.

Renowację kanalizacji metodą „rękawa” można podzielić na dwa etapy:

Prace przygotowawcze obejmują:

  • hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji,
  • wykonanie inspekcji TV i określenie stanu technicznego kanałów,
  • roboty pomiarowe kanałów i studni rewizyjnych,
  • wykonanie tymczasowych rurociągów tłocznych do przepompowywania ścieków w trakcie instalowania rękawów.
  • wykonanie renowacji

Instalowanie rękawa nasączonego żywicami w kanale w zależności od rodzaju stosowanego rękawa wykonuje się to dwoma metodami:

Metodą inwersji – poprzez istniejące studnie kanalizacyjne – dotyczy rękawów filcowych utwardzanych termicznie

Istnieją dwa rodzaje instalowania rękawa:

  • Zainstalowanie rękawa nasączonego żywicą wewnątrz kanału za pomocą pierścienia umożliwiającego inwersję (odwrócenie rękawa). Pierścień instalowany jest na zbudowanym nad studnią rusztowaniu. Przymocowanie rękawa do pierścienia powoduje powstanie systemu zamkniętego pozwalającego na rozpoczęcie procesu odwrócenia (inwersji) rękawa pod wpływem słupa wody.
  • Przewód napełniony zostaje wodą, ciśnienie hydrostatyczne słupa wody powoduje odwrócenie rękawa, który następnie przylega stroną nasączoną żywicą do ścianek kanału. Ciśnienie wody sprawia, że rękaw przylega ściśle do ścianek remontowanego przewodu.
  • Zainstalowanie rękawa za pomocą bębna inwersyjnego. Rękaw nawinięty zostaje do bębna, który zostaje szczelnie zamknięty. Pod wpływem sprężonego powietrza następuje inwersja rękawa. Ciśnienie powietrza powoduje ścisłe przyleganie rękawa do ścianek kanału. Następnie powietrze w rękawie jest zastępowane wodą, pod ścisłą kontrolą tak, aby zachować jednakowe ciśnienie, a tym samym przyleganie rękawa do ścianek kanału.

Wybór metody instalacji uzależniony jest od średnicy rękawa, długości odcinka oraz miejsca i wolnej przestrzeni nad studnią.

Metodą wciągania przy użyciu wciągarki – poprzez istniejące studnie kanalizacyjne – dotyczy rękawów z włókna szklanego utwardzanych promieniami

Na końce rękawów zostają nałożone stalowe zakończenie tzw. pakery do rękawa zostaje wtłoczone sprężone powietrze, które powoduje dociśnięcie i przyleganie rękawa do ścianek kanału

Po zainstalowaniu rękawa w zależności od sposobu utwardzania:

  • do obiegu zamkniętego wody podłączone zostaje źródło ciepła (piec grzewczy), następuje proces utwardzania. Gorąca woda inicjuje proces polimeryzacji i w ten sposób powstaje „rura w rurze” rura utwardzana na miejscu ( CIPP .)
  • do rękawa zostaje wprowadzony łańcuch świetlny z lampami UV, przesuw lamp UV wewnątrz rękawa z odpowiednią prędkością powoduje utwardzenie rękawa.

Po utwardzenie i schłodzeniu nowej rury, obniża się ciśnienie wewnątrz rękawa i odcina końcówki. W kanale wykonywana jest inspekcja TV powykonawcza, która stanowi podstawę odbioru robót. Proces renowacji odcinka kanału jest zakończony i kanał oddany zostaje do eksploatacji.

W trakcie instalowania rękawa oraz w trakcie procesu wygrzewania istniejący kanał jest wyłączony z eksploatacji, a płynące w nim ścieki są przepompowywane tymczasowym rurociągiem tłocznym.

Do renowacji stosuje się rękaw wykonany z włókniny poliestrowej o strukturze filcu (nośnika) lub rękawa z włókna szklanego zaimpregnowany nienasyconą żywicą poliestrową, epoksydową lub winyloestrową tworząca wykładzinę rurową. Zewnętrzna warstwa rękawa pokryta jest cienką membraną poliuretanową, która zapobiega jakimkolwiek skażeniom środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu instaluje rękawy obiema metodami instalacyjnymi oraz dwoma metodami utwardzania i wykorzystuje materiały tylko sprawdzonych producentów, którzy deklarują spełnienie warunków PN-EN 11296-1 , PN-EN 11296-4.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

OK