Technologia napraw punktowych tzw. packery

Technologia napraw punktowych tzw. packery

Metody SHORT-LINER i MIDDLE-LINER są to ekonomiczne metody renowacji sieci kanalizacyjnej w średnicach od 150 mm –1200 mm i polegają na stosowaniu rękawów o długości od 40 cm do 150 cm do napraw punktowych – miejscowych tzw. „krótki rękaw” lub metoda pakerów.

Przy użyciu metody punktowej możemy naprawiać skutecznie wszystkie rodzaje uszkodzeń sieci kanalizacyjnej, a więc:

 • rozszczelnienie na złączach powodujące:
 • infiltrację (przy wysokim poziomie wód gruntowych) co w konsekwencji powoduje nadmierne obciążenie kanałów wodami gruntowymi i zwiększa ilość dopływających na oczyszczalnie rozwodnionych ścieków eksfiltrację powodującą zanieczyszczenia wód gruntowych i środowiska,
 • pęknięcia wzdłużne, promieniste i poprzeczne, które w konsekwencji prowadza do niedrożności i załamania kanału,
 • wrastania korzeni powodujące uszkodzenia i zmniejszenie przekroju kanału,
 • ubytki ścian kanału , co powoduje w konsekwencji wypłukiwanie obsypki i tworzenie się kawern,
 • przesunięcia pionowe i porzeczne, które nie doszczelnione i wzmocnione prowadzą do niedrożności kanału.

Wymienione uszkodzenia są często przyczyną widocznych na powierzchni zapadniętych chodników i ulic.

Zalety metody punktowej to:

 • naprawa odbywa się przez studzienkę bez jakiegokolwiek wykopu, – naprawa jednego punktu trwa tylko 2 godz., a przy termicznym utwardzaniu żywic tylko 30 min,
 • naprawa odbywa się przy czynnym kanale (nie trzeba zatrzymywać ścieków),
 • duża wytrzymałość „rękawa”, przewyższająca w niektórych przypadkach parametry niektórych materiałów używanych do budowy kanalizacji.

Metoda punktowa, krótkiego rękawa (tzw. pakerów)jest alternatywą w stosunku do bezwykopowej renowacji w systemie „rękawa” tam, gdzie ze względu na dobry stan techniczny kanału nie ma konieczności renowacji całego odcinka pomiędzy studniami, a są jedynie miejscowe uszkodzenia lub nieszczelności.

Dzięki punktowej naprawie tylko uszkodzonych miejsc obniżamy koszt naprawy kanału lub z powodzeniem możemy przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na remont następnych odcinków, co jak myślimy w przypadkach budżetów firm komunalnych ma niebagatelne znaczenie.Materiały do naprawy punktowej to:

 • mata z włókna szklanego i poliuretanowego
 • trzykomponentowa żywica CarboLith.

Komponenty te są najwyższej jakości i posiadają certyfikaty UE dopuszczające je do stosowania do renowacji sieci sanitarnych, deszczowych i przemysłowych.

Naprawa metodą punktowa polega na wprowadzeniu przez studzienkę gumowego korka zwanego pakerem, na który nawinięta została mata z włókna szklanego wcześniej nasączona żywicą CarboLith. Następnie paker pod kontrolą kamery TV umieszczony zostaje w miejscu uszkodzenia kanału. W dalszej kolejności do pakera podane zostaje sprężone powietrze, które powoduje dociśnięcie maty do ścianek kanału. W wyniku dociśnięcia i reakcji chemicznych powstaje samonośny wkład na stałe zespolony z uszkodzoną rurą.

„Krótkie rękawy” mają przyczepność do wszystkich materiałów z jakich wykonywane są sieci kanalizacyjne z wyjątkiem żeliwa i stali.

Podstawą do skutecznej naprawy metodą punktową jest dobrze wykonana inspekcja TV i hydrodynamiczne wyczyszczenie kanału przed naprawą z tłuszczów, piasków i kamieni w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

OK