Technologia rękawa nasączonego i utwardzanego żywicami epoksydowymi

Technologia rękawa filcowego nasączonego i utwardzonego żywicami epoksydowymi

Renowacja kanalizacji metodą „rękawa” polega na uszczelnieniu oraz wzmocnieniu istniejącego kanału przy wykorzystaniu tzw. rękawa poliestrowego o strukturze filcu , który zostaje wprowadzony do istniejącego kanału metodą inwersji, a następnie utwardzony termicznie przy wykorzystaniu gorącej wody.

W tej technologii z uwagi na użycie żywic epoksydowych impregnacja rękawa żywicami odbywa się na placu budowy w warunkach kontrolowanych w specjalnie do tego skonstruowanej mobilnej nasączalni przy użyciu pompy podciśnieniowej oraz mieszalnika żywic sterowanego elektronicznie, który odmierza i miesza odpowiednie proporcje składników żywicy epoksydowej. Tak zaimpregnowany rękaw od razu zostaje zainstalowany w kanale metodą inwersji.

Rękawy utwardzane żywicami epoksydowymi instaluje się metodą inwersji za pomocą  pierścienia umożliwiającego inwersję (odwrócenie rękawa). Pierścień instalowany jest na zbudowanym nad studnią rusztowaniu. Przymocowanie rękawa do pierścienia powoduje powstanie systemu zamkniętego pozwalającego na rozpoczęcie procesu odwrócenia (inwersji) rękawa pod wpływem słupa wody.

Przewód napełniony zostaje wodą, ciśnienie hydrostatyczne słupa wody powoduje odwrócenie rękawa, który następnie przylega stroną nasączoną żywicą do ścianek kanału. Ciśnienie wody sprawia, że rękaw przylega ściśle do ścianek remontowanego przewodu.

Następnie do obiegu zamkniętego wody podłączone zostaje źródło ciepła (piec grzewczy), następuje proces utwardzania. Gorąca woda inicjuje proces polimeryzacji i w ten sposób powstaje „rura w rurze” rura utwardzana na miejscu ( CIPP .)

Drugim sposobem jest instalacja rękawa przy wykorzystaniu bębna inwersyjnego . Rękaw nawinięty zostaje do bębna, który zostaje szczelnie zamknięty. Pod wpływem sprężonego powietrza następuje inwersja rękawa. Ciśnienie powietrza powoduje ścisłe przyleganie rękawa do ścianek kanału. Następnie powietrze w rękawie jest zastępowane wodą, pod ścisłą kontrolą tak, aby zachować jednakowe ciśnienie, a tym samym przyleganie rękawa do ścianek kanału.

W trakcie instalowania rękawa oraz w trakcie procesu wygrzewania istniejący kanał jest wyłączony z eksploatacji, a płynące w nim ścieki są przepompowywane tymczasowym rurociągiem tłocznym.
Po utwardzenie i schłodzeniu nowej rury, obniża się ciśnienie wewnątrz rękawa i odcina końcówki. W kanale wykonywana jest inspekcja TV powykonawcza, która stanowi podstawę odbioru robót. Proces renowacji odcinka kanału jest zakończony i kanał oddany zostaje do eksploatacji.

Tak utwardzony rękaw dopasowuje się do istniejącego kanału tworząc nim rurę utwardzaną na miejscu CIPP. Utwardzona rura zapewnia 100% szczelną powłokę oraz wzmacnia konstrukcję istniejącego kanału, a dobierając odpowiednią grubość rękawa może on również przenieść całkowite obciążenia gruntu, obciążenia hydrostatyczne oraz eksploatacyjne przy założeniu całkowitego zniszczenia istniejącego kanału

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu instaluje rękawy obiema metodami instalacyjnymi oraz dwoma metodami utwardzania i wykorzystuje materiały tylko sprawdzonych producentów, którzy deklarują spełnienie warunków PN-EN 11296-1 , PN-EN 11296-4.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

OK