28.06.2019

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w Muszynie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało w dniu 27.05.2019. umowę na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie. Zadanie realizowane będzie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie.
Zakres prac obejmuje remont metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o średnicy DN 400 mm, DN 500 mm o długości ok. 1 845 m.

 

 

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu Sp. z o.o.

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom

 

32 281 40 85
sekretariat@pwikbytom.pl

czytaj więcej >>