30.10.2018

Modernizacja sieci wodociągowej w Puławach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako Lider konsorcjum  PWiK Sp. z o.o. w Bytomiu  –Tekam Sp. z o.o.  w Puławach podpisała w dniu 12.09.2018r. umowę na wykonanie bezwykopowej wymiany sieci wodociągowej dla inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Puławach metodą crackingu – etap II” .  Zamawiającym dla tego zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach .

Zadanie obejmuje modernizację sieci wodociągowej o długości 5 473 m. Prace zostaną rozpoczęte w listopadzie, a o przebiegu prac będziemy Państwa informować.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu Sp. z o.o.

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom

 

32 281 40 85
sekretariat@pwikbytom.pl

czytaj więcej >>